Menu

Konkurs Weź na cel 2013

Uczestnicy Konkursu
15.10.2013
1. Kto może być uczestnikiem Konkursu "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!"?
Konkurs "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!" przewiduje dwa rodzaje uczestnictwa:

1. indywidualne uczestnictwo - może zostać każda osoba, która dokona rejestracji na stronie internetowej www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl

W przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się dołączenia pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych (zob. Załącznik nr 2. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie).

2. zespołowe uczestnictwo - może zostać:
 • klasa lub grupa składająca się z uczniów różnych klas,
 • grupa formalna z dowolnej instytucji (stowarzyszenie, fundacja, świetlica prowadzona przez dowolny podmiot, drużyna, hufiec związku harcerskiego, itp.),
W przypadku uczestnictwa zespołowego wszelkie instytucje (zarówno szkoły jak i inne podmioty), w ramach których dokonano zgłoszeń zespołów muszą być:
 • zlokalizowane na terenie Pogórzy: Dynowskiego lub Przemyskiego*
 • reprezentowane przez osobę pełnoletnią (zwykle: nauczyciela lub wychowawcę).
* - zobacz wykaz gmin objętych udziałem proejktu/konkursu: TUTAJ


2. Czy uczestnictwo indywidualne wyklucza możliwość uczestnictwa zespołowego, i na odwrót? 

Nie. Udział indywidualny w Konkursie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w Konkursie zespołowym  i odwrotnie. Każda z osób wchodzących w skład zespołu może jednocześnie wziąć udział jako indywidualny Uczestnik Konkursu.3. Kto nie może zostać uczestnikiem Konkursu "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!"?
Z Konkursu "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!" wyłączone zostały:

 • osoby pozostające pracownikami lub członkami Władz Organizatora, oraz członkami ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
 • grupy nieformalne.

Osoby i grupy wymienione w pkt. 3 mogą zgłaszać dzikie wysypiska śmieci poza Konkursem.

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów