Menu

Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!

Ochrona danych osobowych

W jakim celu Organizator akcji "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!" zbiera dane osobowe jej uczestników? Czy dane te zostaną upublicznione? Komu są przekazywane?

Dane osób zgłaszających dzikie wysypiska śmieci (imię nazwisko, adres, e-mail, tel.) pozostają w bazie Organizatora akcji Fundacji "Tradycyjna Zagroda" zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te są niezbędne do powiadamiania uczestników akcji o wynikach prowadzonych działań oraz informowania o innych inicjatywach prowadzonych przez Organizatora.

Dane uczestników akcji nie są upubliczniane, za wyjątkiem uczestników konkursów (lista laureatów).  

Dane osobowe nie są również przekazywane do Urzędów gmin lub innych instytucji, z którymi Organizator prowadzi korespondecję mającą na celu likiwdację dzikich wysypisk śmieci.
 
Zatem Fundacja "Tradycyjna Zagroda" pełni rolę podmiotu pośredniczącego w przekazywaniu informacji o dzikich wysypiskach śmieci.
Zbiera informacje od osób zgłaszających dzikie wysypiska śmieci i przekazuje te informacje odpowiednim instytucjom. Przy czym nie ujawnia tym instytucjom danych osób zgłaszających dzikie wysypiska śmieci. Chyba, że osoba zgłaszająca dzikie wysypisko śmieci wyraźnie sobie życzy, aby w informacji przesyłanej do Urzędu podać jej imię, nazwisko i adres.

 

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów