Program

Kto może być uczestnikiem programu?
15.07.2013
Uczestnicy inicjatywy (grupy odbiorców)
 • mieszkańcy gmin z terenu Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego,
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Pogórza Przemyskiego lub Pogórza Dynowskiego, 
 • turyści i pasjonaci Pogórzy: Dynowskiego lub Przemyskiego.
 • urzędy gmin z terenu Pogórza Dynowskiego lub Pogórza Przemyskiego,
 • instytucje i organizacje prowadzące na terenie ww. Pogórzy działania na rzecz ekologii, zrównoważonego rozwoju lub wychowania dzieci i młodzieży,
 • parafie i instytucje kościelne z terenu ww. Pogórzy,
 • firmy społecznie zaangażowane oraz realizujące ideę CSR.
Uczestnikami projektu są osoby i  instytucje zakwalifikowane do poszczególnych jego działań na podstawie szczegółowych regulaminów lub warunków naboru.
 
Różne działania projektu są adresowane do różnych grup odbiorców. Przejdź do informacji na temat najważniejszych działań projektu.
Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!
Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!
Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody
Foto eko przejdź dalej Foto-Eko Konkursy Weź udział w konkursie fotograficznym

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów