Realizator

Sensowna pomoc: wspieram CzystePogorze.pl
15.07.2013
W innym miejscu tej strony internetowej pisaliśmy o tym, że inicjatywa CzystePogorze.pl pozostaje bezpłatna dla jej uczestników wyłącznie dzięki pomocy sponsorów i osób rozumiejących sens prowadzenia tego typu działań. Tak rzeczywiście jest i dlatego ważne jest wsparcie działań programu również przez pojedyncze osoby. Wszak: "ziarnko do ziarnka, a..."
 
Każdego komu leżą na sercu działania zawarte w programie CzystePogorze.pl zapraszamy do jego wsparcia. Kimkolwiek jesteś możesz mieć swój wkład w działaniach na rzecz Czystego Pogórza. Potrzebujemy Twojego zaangażowania!

Przede wszystkim weź udział w akcjach i wydarzeniach projektu "Wybieram.CzystePogorze.pl...". Dołącz do osób szanujących dziedzictwo przyrodnicze tego regionu. Dołącz do ludzi odpowiedzialnych za zdrowie i dobrobyt tutejszych mieszkańców. 

Jeśli możesz i chcesz wesprzeć działania niniejszej inicjatywy - dokonaj wpłaty na konto:
 
Konto nr: 96 9093 1033 2005 0503 6509 0001
Bank Spółdzielczy w Dynowie, Oddział w Kańczudze
 
Fundacja "Tradycyjna Zagroda"
Manasterz 203, 37-220 Kańczuga

z dopiskiem: „na CzystePogorze.pl”
 
Dopisek „na CzystePogorze.pl”  jest gwarancją, że wpłacone pieniądze będą przeznaczone wyłącznie na cel kontynuowania i rozwijania tej inicjatywy w kolejnym roku.

Pozostajemy wdzięczni za Twą pomoc i zobowiązani do doskonalenia działań na rzecz Czystego Pogórza.
Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!
Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!
Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody
Foto eko przejdź dalej Foto-Eko Konkursy Weź udział w konkursie fotograficznym

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów